PRIVACY EN AANSPRAKELIJKHEID

WELKOM!

Welkom op immodecuyper.be! Deze site is eigendom van Immo De Cuyper, Markt 5, 8730 Beernem.

Onderstaande informatie is bedoeld om u wegwijs te maken over onze aansprakelijkheid betreffende het gebruik van deze website en over ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens voor wat betreft de informatie die we via deze website vergaren, gebruiken of die u ons toezendt via deze site.
Gelieve deze informatie te lezen vooraleer u ons gegevens toestuurt.
Door deze website te gebruiken, wordt u geacht akkoord te gaan met de bepalingen op deze pagina.

PRIVACY INFORMATIE

PERSOONSGEGEVENS.

Immo De Cuyper verzamelt via deze website géén persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, hetzij via email die u ons toestuurt, hetzij via het contactformulier. De gegevens die u invult op het contactformulier, kunnen automatisch aangevuld worden met uw IP adres. Het doel hiervan is de authenticiteit van de doorgestuurde boodschap te kunnen achterhalen.

Uw gegevens worden enkel gebruikt om te antwoorden op uw vraag en/of boodschap die u ons toestuurt. Indien u nadrukkelijk te kennen geeft dat u wilt op de hoogte gehouden worden van ons nieuw aanbod, kunnen uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden om u blijvend hierover te berichten.
Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst heeft het recht op inzage en correctie van zijn persoonsgegevens en kan deze kostenloos laten schrappen uit onze databank.

U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of schrapping via een ondertekend en gedagtekend verzoek richten tot :
Immo De Cuyper
t.a.v. Stèphanie De Cuyper
Markt 5
8730 Oedelem

AUTOMATISCHE VERGARING VAN GEGEVENS.

Immo De Cuyper kan via de website anonieme gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de duur van uw bezoek aan de website, welke pagina's u bekeken hebt, welke browser en welk IP-adres u hebt, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website en/of zoekmachine langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.
Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden met het oog op verbetering van de website en dienstverlening.

AANSPRAKELIJKHEID VAN IMMO DE CUYPER.

De informatie, afbeeldingen, diensten en adviezen die op deze website worden verstrekt, inclusief deze over het gepresenteerde vastgoed, kunnen onderhevig zijn aan onvolkomendheden van allerlei aard. Er wordt dan ook geen enkele garantie gegeven, noch op de juistheid van de informatie, noch op het up-to-date zijn ervan.

Immo De Cuyper is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

In voorkomend geval, is Immo De Cuyper niet verantwoordelijk voor de informatie op externe websites waarnaar via een hyperlink verwezen wordt. We raden u aan om steeds de privacy en gebruiksvoorwaarden van deze door te nemen.

Immo De Cuyper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan deze website.

CONTACTEER ONS